Skip to main content

Wat als ik ontevreden ben?

Wanneer je ontevreden bent over onze dienstverlening (het platform, de gesprekken met een psycholoog of andere onderdelen) dan horen wij dat natuurlijk graag van je.

Bespreek je onvrede altijd eerst met de psycholoog waar je mee in contact bent. Gezamenlijk kan er dan gekeken worden of er tot een oplossing kan worden gekomen.

Wanneer dit geen oplossing brengt, kun je je klacht schriftelijk indienen. Om jouw klachten zorgvuldig en onafhankelijk te behandelen, maken wij gebruik van de onafhankelijke klachtenregeling van Erisietsmisgegaan.nl.