Skip to main content

Hoe gaan wij om met jouw privacy?

Privacy tijdens/na het gebruik van het preventieplatform, behandeling of preventieve gezondheidscheck

The Mental Move als verwerkingsverantwoordelijke

The Mental Move is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Als je hier vragen over hebt, vul dan gerust onderstaand formulier in.
Wanneer je gebruik maakt van het preventieplatform, participeert in een zorgtraject of de preventieve gezondheidscheck invult, dan ben je akkoord met onze privacy verklaring. Dat betekent dat wij jouw persoonsgegevens mogen verzamelen en gebruiken.
Jij kiest zelf of je informatie deelt met ons. Wanneer dit onverhoopt te weinig informatie is, dan kan het mogelijk zijn dat wij onze diensten niet kunnen leveren.
Indien onze dienstverlening wijzigt, moeten wij in sommige gevallen ook wijzigingen doorvoeren in onze privacy verklaring. Onderaan deze pagina vind je het versienummer en de wijzigingsdatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Welke gegevens verzamelen wij van jou bij gebruik van ons preventieplatform of bij een behandeling?

Wij verzamelen een aantal categorieën persoonlijke gegevens:

 1. Persoonsgegevens en contactinformatie
 2. Gegevens over jouw gezondheid
 3. Gegevens over de voortgang van de behandeling
 4. Gedeelde documenten

Deze categorieën worden hieronder kort toegelicht.

Persoonsgegevens en contactinformatie.

Als onderdeel van een behandeling (via de Mentale Helpdesk of Zakelijke Zorg) deel je met ons o.a. de volgende informatie:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Jouw werkgever

Gegevens over jouw gezondheid

Als onderdeel van sessies binnen de Mentale Helpdesk of een behandeling binnen de Zakelijke Zorg kun jij informatie delen over je fysieke en mentale gezondheid zoals:

 • Je mentale toestand
 • Klachten
 • Medische geschiedenis

Deze informatie kun je delen als onderdeel van een online oefeningen, klachtenregistratie, bij het invullen van de preventieve gezondheidscheck of bijvoorbeeld tijdens een beeldbel gesprek met een behandelaar. De beeldbel gesprekken met een behandelaar worden gepland met Microsoft Bookings en vinden plaats via Microsoft Teams. Je ontvangt hiervoor dan een e-mail met een Teams uitnodiging. Dit is een anonieme uitnodiging, zodat deze ook veilig & anoniem geopend kan worden binnen de omgeving van de werkgever.

Welke gegevens verzamelen wij expliciet niet?

Wij slaan geen beeldbel gesprekken op.

Ons preventieplatform (ook beschikbaar als app binnen Teams, de AppStore van Apple en de Playstore van Google)

The Mental Move biedt aan alle deelnemers een open preventieplatform. Dit platform biedt preventieve modules rondom (mentale) gezondheid en is daarnaast het startportaal om andere diensten op te starten (Mentale Helpdesk, Zakelijke Zorg, Preventieve Gezondheidscheck).

Voor dit platform is geen login noodzakelijk. Er wordt wel gevraagd om de bedrijfscode om toegang te krijgen. Bij het gebruik van de preventieve modules worden geen persoonlijke gegevens verwerkt. Het gebruik is volledig anoniem. Ook bij het invullen van korte vragenlijsten (als onderdeel van de modules) worden geen persoonsgegevens uitgevraagd en verwerkt.

Het kan ook zijn dat jouw werkgever de bedrijfscode al meegeeft, wanneer je het platform opent vanaf intranet of vanuit Teams. Ook dan geldt dat er geen persoonlijke gegevens worden gebruikt (zoals je naam, emailadres of telefoonnummer).

Bij het opstarten van andere diensten vanuit ons preventieplatform, zoals de Mentale Helpdesk of de Preventieve Gezondheidscheck, zullen er wel persoonsgegevens gedeeld worden. Deze dienen door jou zelf ingevuld te worden. Op deze momenten zal er expliciet toestemming gevraagd worden voor deze verwerking.

In het geval van de Mentale Helpdesk wordt er informatie uitgevraagd voorafgaand en na afloop van de sessie. De informatie kan vrijwillig verstrekt worden en is niet noodzakelijk voor de uitvoering van de Mentale Helpdesk. Deze informatie wordt anoniem verwerkt en opgeslagen en enkel anoniem en geaggregeerd teruggekoppeld aan de werkgever.

De omgang met jouw informatie bij het gebruik van deze diensten is uitgewerkt in dit Privacy Statement.

Inschrijven voor een online workshop van The Mental Move vindt plaats via een registratiepagina van Teams. Bij het registreren ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Microsoft Teams. De verwerking van de data valt echter volledig onder verantwoordelijkheid van The Mental Move.

Vanaf 14 mei 2024 zal de registratie voor een online workshop niet meer plaatsvinden via Microsoft Teams, maar via het eigen registratiesysteem van The Mental Move.

De omgang met jouw informatie bij het registreren en deelnemen aan een workshop is uitgewerkt in dit Privacy Statement.

Binnen het preventieplatform wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om het gebruik van de verschillende modules te monitoren. Dit gebeurt anoniem en niet op persoonsniveau, wel wordt er op organisatieniveau aantal bezoekers bijgehouden. Hierbij worden geen IP adressen opgeslagen.

Wanneer het preventieplatform gebruikt wordt via de iOS of Android app, wordt er ook gebruik gemaakt van Google Firebase ten behoeve van Push Notificaties. Hierbij wordt de volgende informatie verzameld: de versie van onze app die geinstalleerd is, metadata van het device (versie van het OS, merk, model, grootte), de app die gebruikt is voor het installeren van onze app (bijv. Play Store) en welke versie Firebase er gebruikt wordt. Deze informatie is niet te herleiden naar de gebruiker.

Karify Healthspace

The Mental Move heeft in het verleden Karify gebruikt als ondersteuning voor de dienstverlening. Onderstaande informatie geldt voor oude gebruikers van Karify. Karify wordt nu niet meer actief ingezet.

Voor meer informatie over Karify, klik hier.

Waarom verzamelen we jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om:

 1. Onze preventie, zorg en acceleratie dienstverlening aan jou te kunnen leveren.
 2. Het kunnen leveren van de preventieve gezondheidscheck.
 3. Met jou of je werkgever te communiceren.
 4. Onze dienstverlening te verbeteren.

Leveren van preventie, zorg en acceleratie dienstverlening

We gebruiken jouw persoons- en gezondheidsgegevens om onze preventie, zorg en acceleratie dienstverlening te bieden. Wij gebruiken jouw gegevens voor het medisch voorkomen, onderzoeken en behandelen van ziekten, verwondingen en andere problemen die je misschien hebt.

Indien er gebruik wordt gemaakt van Zakelijke Zorg worden deze gegevens opgeslagen in een patiëntendossier binnen Oscar en worden deze ook gebruikt voor de realisatie van een behandelplan en andere documenten.

Indien wij vanuit een wettelijke verplichtingen bepaalde informatie moeten delen, dan zullen we dit doen. Uiteraard enkel de informatie die daarvoor strikt noodzakelijk is.

Leveren van de preventieve gezondheidscheck

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om te komen tot kunnen komen tot een persoonlijk adviesrapport na het invullen van de preventieve gezondheidscheck. Daarnaast worden jouw gegevens, uiteraard geanonimiseerd en niet naar jou herleidbaar, gebruikt voor een macro-rapportage voor jouw werkgever, benchmarking en eventueel wetenschappelijk onderzoek in de toekomst.

Communiceren met jou of je werkgever

Wij sturen op verschillende manier informatie en notificaties naar jou. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van een behandeling zijn (bijvoorbeeld een herinnering voor een taak of afspraak) of een activatie campagne voor het gebruik van preventie content.

Jouw werkgever betaalt voor het platform en de zorg dienstverlening. Wij zullen nooit jouw medische gegevens met jouw werkgever delen. Alleen wanneer jij expliciet toestemming geeft kunnen we wel informatie met je werkgever delen over het proces en de voortgang van een zakelijk zorgtraject. Op werkgevers niveau zal het gebruik van het platform en de mentale helpdesk (geanonimiseerd en geaggregeerd) teruggekoppeld worden om impact te kunnen meten en facturatie te kunnen afhandelen.

Verbeteren van onze dienstverlening

Wanneer je klachten hebt over onze dienstverlening, gebruiken wij jouw gegevens om onze dienstverlening te verbeteren. Hiervoor kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken, maar bijvoorbeeld statistische gegevens rondom het gebruik van het online platform. Hierbij zorgen we ervoor dat dit niet terug te herleiden is naar jou.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het leveren van het preventieplatform, de zorg dienstverlening en de preventieve gezondheidscheck. Hieronder lees je hoe lang we je gegevens in verschillende gevallen bewaren.

Online workshops, mentale helpdesk en zakelijke zorg
Binnen de online workshops, onze mentale helpdesk en zakelijke zorg dienstverlening bewaren we jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

In gevallen is er binnen onze dienstverlening sprake van een behandelovereenkomst zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Indien dit het geval is, zullen we jou dit voor de start van de zorg laten weten.
Indien dit het geval is zullen we jouw medische gegevens bewaren tot twintig jaar vanaf de laatste wijziging in het dossier. Dit is zo vastgelegd in de WGBO.

Indien er geen sprake is van een behandelovereenkomst worden jouw gegevens na de behandeling verwijderd. Indien het preventieplatform gebruikt wordt als onderdeel van de dienstverlening, geldt ook bovenstaande informatie over het preventieplatform.

Preventieve gezondheidscheck
Bij het invullen van jouw preventieve gezondheidscheck worden jouw gegevens direct na verzending (binnen 10-15 minuten) geautomatiseerd verwerkt tot een persoonlijk adviesrapport. Bij het invullen van de preventieve gezondheidscheck wordt gebruik gemaakt van een TLS 1.2 beveiligde verbinding. Gedurende dit proces worden jouw persoonlijk identificeerbare gegevens zoals e-mailadres versleuteld opgeslagen. Na verzending van jouw persoonlijke rapport worden de ingevulde gegevens geanonimiseerd en niet herleidbaar naar jou opgeslagen in ons systeem ten behoeve van een macro-rapportage voor jouw werkgever (enkel bij meer dan 20 inzendingen), benchmarking en eventueel wetenschappelijk onderzoek in de toekomst.

Het ingevulde e-mailadres en telefoonnummer worden enkel opgeslagen voor het veilig versturen van het persoonlijke rapport en het versturen van een evaluatie vragenlijst na 14 dagen.

De Healthspace binnen Karify
The Mental Move heeft in het verleden Karify gebruikt als ondersteuning voor de dienstverlening. Onderstaande informatie geldt voor oude gebruikers van Karify die nog in het bezit zijn van een Karify account. Karify wordt nu niet meer actief ingezet.

Jij hebt zelf een account bij Karify en bent hier zelf eigenaar van jouw dossier.

Als eigenaar van jouw dossier kun je:

 1. De verbinding tussen The Mental Move (en/of een behandelaar van The Mental Move) en jouw dossier verbreken. Wanneer The Mental Move niet gekoppeld is aan jouw dossier, heeft The Mental Move geen toegang tot jouw gegevens. Jij blijft in dit geval wel toegang houden tot je dossier voor je eigen referentie en om eventueel te gebruiken indien je op een andere plaats zorg gaat afnemen.
 2. Jouw account binnen Karify volledig verwijderen. Na jouw verwijderverzoek bij Karify, worden je gegevens binnen 1 maand verwijderd. Indien Karify meer tijd nodig heeft, zullen zij dit binnen een maand met je communiceren.

Zie hier hoe je uitvoering kunt geven aan beide opties.

Welke informatie delen wij met anderen?

Wij delen jouw gegevens enkel met anderen wanneer dat strikt noodzakelijk. Hierbij zullen wij ons altijd beperken tot de minimale set informatie die voor die partij noodzakelijk is.

Wij delen de informatie o.a. met:

Mensen die bij The Mental Move werken of door The Mental Move worden ingehuurd.

Enkel medewerkers of ingehuurde zorgprofessionals die betrokken zijn bij jouw ondersteuning mogen jouw gegevens inzien. Al deze mensen hebben een getekend voor geheimhouding in hun (arbeids/inhuur)contract en in sommige gevallen ook een geheimhoudingsplicht vanuit beroepsgeheim.

Leveranciers en onderaannemers.

 • Bij het gebruik van de Mentale Helpdesk wordt er een beperkte set van jouw gegevens opgeslagen in Dynamics 365. WhereBy wordt gebruikt voor het videobellen tijdens de sessie.
 • Bij het registreren en deelnemen aan een online workshop wordt er een beperkte set van jouw gegevens gedeeld met Microsoft Teams. Vanaf 14 mei 2024 wordt er gebruik gemaakt van een eigen registratiesysteem en wordt er bij het deelnemen aan de online workshop gebruik gemaakt van WhereBy.
 • Bij gebruik van Zakelijke Zorg worden jouw gegevens opgeslagen binnen Oscar.
 • Ten behoeve van de preventieve gezondheidscheck worden jouw ingevulde (medische) gegevens geanonimiseerd opgeslagen binnen Dynamics 365. Eenmalig wordt jouw persoonlijke rapport veilig verstuurd (volgens de NTA7516 normen) naar jouw e-mailadres met een 2FA code naar je mobiele nummer. Hiervoor wordt de dienstverlening van Bastion365 gebruikt. Deze 3de partijen houden zich aan dezelfde regels over privacy als The Mental Move.
 • Bij webinars kan er gebruik gemaakt worden van Sli.do (ISO27001 en ISO9001) om polls te faciliteren. Participatie binnen deze polls is anoniem, er hoeven hierbij geen persoonsgegevens gedeeld te worden.
 • Bij het gebruik van het preventieplatform wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics (om bezoekersaantallen te registreren) en Google Firebase (in geval van gebruik via de iOS of Android app). In beide gevallen is deze informatie niet te herleiden tot de gebruiker.

Jouw werkgever en/of doorverwijzer.

Jouw werkgever betaalt voor de diensten van The Mental Move. Om dit te kunnen doen delen wij enkel procesmatige informatie met je werkgever over de behandeling, dit beperkt zich tot de kennisgeving van het starten van een zorgtraject. Wij zullen nooit jouw medische gegevens met jouw werkgever of verwijzer (bedrijfsarts) delen, behalve als jij hier expliciet toestemming voor geeft.In het geval van de preventieve gezondheidscheck kan jouw werkgever een macro-rapportage afnemen. Deze rapportage zal alleen verstrekt worden bij meer dan 20 deelnemers.

De autoriteiten

The Mental Move moet soms gegevens delen met de autoriteiten zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, RIVM, politie of anderen. Wij zullen dit enkel doen wanneer dit vanwege wetgeving noodzakelijk is.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Voor het bieden van onze dienstverlening worden primair de volgende systemen ingezet:

 • Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Dynamics en Azure (o.a. ISO27001, ISO27017, ISO27018, SOC)
  Gegevens worden opgeslagen binnen het datacenter van Microsoft in West Europa (Nederland).
 • WhereBy (ISO27001 gecertificeerd)
 • Bastion365 (ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd)
  Ten behoeve van mailen rapportages volgens de NTA7516 normen. Gegevens worden binnen de EU opgeslagen.
 • Oscar (ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd)
  Indien er sprake is van een behandeling die valt onder de WGBO, zal er een dossier aangelegd worden in het Oscar ECD systeem.
 • Mailjet (ISO27001)
  Beperkte set gegevens worden binnen de EU (Duitsland & België) opgeslagen.
 • Karify (ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd)
  Gegevens worden binnen de EU opgeslagen. Karify werd in het verleden gebruikt en nu niet meer actief ingezet.

Daarnaast wordt SignRequest ingezet om contracten tussen werkgever en The Mental Move digitaal te ondertekenen. Hier worden enkel gegevens bijgehouden van de tekenbevoegde van de werkgever (en dus niet van de werknemers).

Onze maatregelen voor informatie beveiliging

The Mental Move vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens heel belangrijk. De directie van The Mental Move voert regie op het opgestelde informatiebeveiligingsbeleid. Als onderdeel van dit beleid worden risico’s continu beoordeeld, verbeteringen doorgevoerd en gerapporteerd over voortgang.

Wij verwerken jouw gegevens daarom zorgvuldig en hebben veel maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn onder andere:

 • De verbindingen met onze systemen zijn altijd beveiligd met SSL.
 • Jouw gegevens zijn versleuteld opgeslagen.
 • Waar mogelijk worden jouw gegevens geanonimiseerd opgeslagen.
 • Al onze systemen zijn beveiligd met gebruikersnamen en sterke wachtwoorden. De applicaties waarin jouw bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt zijn daarnaast ook beveiligd met Two Factor Authenticatie.
 • Het preventieplatform wordt beschermd met een Web Application Firewall en periodiek gescand op kwetsbaarheden.
 • De laptops van onze medewerkers worden centraal gemanaged waardoor ze altijd voorzien zijn van de laatste update, up-to-date virus & malware detectie en lokale encryptie.
 • Al onze psychologen vallen onder strikt beroepsgeheim. Verder hebben al onze medewerkers een contractuele geheimhoudingsplicht.
 • The Mental Move heeft passende technische en organisatorische maatregelen (o.a. het houden van alle medewerkers aan een strike gedragscode voor informatiebeveiliging, verplichte jaarlijkse training bewustzijn informatiebeveiliging voor alle medewerkers) genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

De grondslagen

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • De door u gegeven toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. Indien de toestemming wordt ingetrokken kunnen wij mogelijk de gevraagde diensten niet goed leveren.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Voor onze gerechtvaardigd (bedrijfs)belangen, welke worden nagestreefd in het kader van onze preventieve en (arbeids)geneeskundige dienstverlening.
 • Een overeenkomst. In gevallen kan er sprake zijn van de totstandkoming van een behandelovereenkomst tussen jou en The Mental Move volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Wat zijn jouw rechten?

Wij gebruiken jouw gegevens. Omdat dit jouw gegevens zijn, heb jij een aantal rechten. Dit zijn onder andere:

 • Recht op inzage en afschrift.
  Dat is jouw recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die The Mental Move verwerkt.
 • Recht op vergetelheid.
  Jij hebt het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om jouw persoonsgegevens te laten wijzigen.
 • Recht op dataportabiliteit.
  Jij mag jouw gegevens overdragen naar een andere zorgverlener.
 • Recht op beperking van de verwerking.
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen vragen wij je schriftelijk (via telefoon, post of e-mail) een verzoek te doen. Wij streven ernaar om jouw verzoek zo snel mogelijk af te handelen, maar in ieder geval binnen een 4 weken (waarbij wij de wet- en regelgeving in acht zullen nemen). Indien wij meer tijd nodig hebben, zullen wij dit binnen een maand met je communiceren. Als onderdeel van de afhandeling van het verzoek dienen we jouw identiteit vast te stellen.

Jouw verzoek kan gestuurd worden naar privacy@thementalmove.nl of naar The Mental Move B.V., Korte Schaft 23a, 3991 AT Houten.

Privacy bij een bezoek aan onze website

Welke gegevens verzamelen wij van jou bij een website bezoek?

Regulier bezoek
Ten behoeve van het monitoren van de veiligheid van de website zal, enkel indien de monitoringsoftware bedreigende activiteiten detecteert, het IP-adres opgeslagen worden. Deze informatie zal, ten behoeve van de beveiliging van de website, maximaal 1 maand opgeslagen blijven.

Aanvraag van een demo of whitepaper

Bij een aanvraag van een demo of een whitepaper, verzamelt The Mental Move de volgende informatie:

 • Voornaam & achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Bedrijfsnaam
 • Rol/functie (optioneel)

Deze gegevens gebruiken wij om contact met je op te nemen. Om de demo te verzorgen of de whitepaper te verzenden zijn deze gegevens noodzakelijk.
Bij het verzenden van de whitepaper via e-mail of het versturen van nieuwsbrieven (wanneer je hier als gebruiker toestemming voor hebt gegeven) wordt er bijgehouden of de e-mail geopend is en op welke links in de nieuwsbrief geklikt is.

Contactaanvraag

Bij het stellen van een vraag via een contactformulier, verzamelt The Mental Move de volgende informatie:

 • Voornaam & achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Bedrijfsnaam
 • Rol/functie (optioneel)
 • Je vraag

Deze gegevens gebruiken wij om contact met je op te nemen en zijn noodzakelijk om je vraag te kunnen beantwoorden.

Bewaartermijn van informatie gedeeld via de website

De gegevens die je invult bij een contact-, demo- of whitepaper aanvraag bewaren wij 1 jaar, tenzij tussendoor opnieuw toestemming wordt gegeven.
Indien je je ook inschrijft voor nieuwsbrief worden je gegevens langer opgeslagen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen wij jou gegevens na een jaar verwijderen.

Indien je jouw gegevens sneller verwijderd wil hebben, neem dan contact op via privacy@thementalmove.nl.

Hoe gaan wij om met Cookies?

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Klik hier voor ons volledige cookiebeleid.

Privacy bij een sollicitatie

Welke gegevens verzamelen wij van jou bij een sollicitatie?

Op basis van Artikel 6 lid 1 sub b AVG verzamelt The Mental Move onderstaande gegevens omdat deze relevant zijn voor de werving en selectie van de kandidaten en het aangaan van het dienstverband.

 • Motivatiebrief- NAW-gegevens, incl. telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens over je huidige baan en vorige banen;
 • Gegevens over gevolgde opleidingen, cursussen en stages;
 • Referenties, getuigschriften
 • In de 2de van het sollicitatieproces: Rapportage assessment / competentietest;
 • Na afronding van de selectie en ondertekenen van contract: Verklaring omtrent het gedrag, kopie ID, rekeningnummer;
 • Door de sollicitant verstrekte overige gegevens, al dan niet opgenomen in een CV. Door het op eigen initiatief verstrekken van gegevens die niet vallen onder Artikel 6 lid 1 sub b AVG, geeft de sollicitant toestemming deze te verwerken op basis van Artikel 6 lid 1 sub a AVG.

The Mental Move verzamelt en verwerkt uiteraard geen gevoelige informatie over sollicitanten, zoals etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging of seksuele geaardheid.

Bewaartermijn van informatie gedeeld bij een sollicitatie

De gegevens die je deelt met ons bij sollicitatie bewaren wij maximaal 6 maanden na afronding van het sollicitatieproces, tenzij tussendoor opnieuw toestemming wordt gegeven.

Indien je jouw gegevens sneller verwijderd wil hebben, neem dan contact op via privacy@thementalmove.nl.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Bij een sollicitatie maken we gebruik van de volgende systemen:

 • Microsoft Office 365, Microsoft Teams en Azure (o.a. ISO27001, ISO27017, ISO27018, SOC)
  Gegevens worden opgeslagen binnen het datacenter van Microsoft in West Europa (Nederland).
 • Bastion365 (ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd)
  Ten behoeve van uitwisselen van vertrouwelijke gegevens (zoals ID) Gegevens worden binnen de EU opgeslagen.
 • SelectionLab
  Ten behoeve van het online assessment. SelectionLab is in dit geval verwerkingsverantwoordelijke. Bij het deelnemen aan een assessment word je gevraagd om je akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden van The Selection Lab.

Onze maatregelen voor informatiebeveiliging

Zie ‘Onze maatregelen voor informatiebeveiliging’ onder het kopje ‘Privacy tijdens/na het gebruik van het preventieplatform, behandeling of preventieve gezondheidscheck’.

Wat zijn jouw rechten?

Wij gebruiken jouw gegevens. Omdat dit jouw gegevens zijn, heb jij een aantal rechten. Dit zijn onder andere:

 • Recht op inzage en afschrift.
  Dat is jouw recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die The Mental Move verwerkt.
 • Recht op vergetelheid.
  Jij hebt het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om jouw persoonsgegevens te laten wijzigen.
 • Recht op dataportabiliteit.
  Jij mag jouw gegevens overdragen naar een andere zorgverlener.
 • Recht op beperking van de verwerking.
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien je een van jouw rechten wilt uitoefenen vragen wij je schriftelijk (via telefoon, post of e-mail) een verzoek te doen. Wij streven ernaar om jouw verzoek zo snel mogelijk af te handelen, maar in ieder geval binnen een 4 weken (waarbij wij de wet- en regelgeving in acht zullen nemen). Indien wij meer tijd nodig hebben, zullen wij dit binnen een maand met je communiceren. Als onderdeel van de afhandeling van het verzoek dienen we jouw identiteit vast te stellen.

Jouw verzoek kan gestuurd worden naar privacy@thementalmove.nl of naar The Mental Move B.V., Korte Schaft 23a, 3991 AT Houten.

Over dit privacy statement