PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK (PMO)

Bewaak en bevorder de gezondheid van jouw medewerkers

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) bestaat uit onderzoek van de gezondheid van medewerkers en individuele rapportages met adviezen gericht op bescherming en verbetering van de gezondheid.

Met een PMO kun je gericht aan de slag met de duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie. Het biedt HR managers de mogelijkheid om een vinger aan de pols te houden en behoeftegericht de juiste problemen aan te pakken. Zeker nu deels thuiswerken de norm wordt.

De nadruk ligt op het stimuleren van eigen regie over de (mentale) gezondheid en zelfzorg bij de medewerkers. Het meedoen aan een PMO, zoals ontwikkeld door The Mental Move, heeft een aangetoond positief effect op het verzuim en de productiviteit.

The Mental Move-Visuals-17
The Mental Move-Icons-Care

AANGETOOND POSITIEF EFFECT OP VERZUIM & PRODUCTIVITEIT

The Mental Move-Icons-App

HET ONDERZOEK IS GEHEEL ONLINE

The Mental Move-Icons-Acceleration

BINNEN 20 MINUTEN EEN RAPPORTAGE

The Mental Move-Icons-Whitepaper

WETENSCHAPPELIJK GEVALIDEERD

The Mental Move-Icons-Employee

ONTWIKKELD DOOR EXPERTS OP HET GEBIED VAN (MENTALE) GEZONDHEID

The Mental Move-Icons-HR

DIRECTE BESCHIKBAARHEID VAN ZELFHULPTOOLS EN PSYCHOLOGEN

Een uniek aanbod

Rapportage voor werknemer en werkgever

Het onderzoek vindt plaats door middel van een uitgebreide wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst online.

Na afronding van het onderzoek ontvangt de medewerker direct zijn persoonlijke rapport (via beveiligde e-mail). In dit rapport staan adviezen gericht op bescherming en verbetering van de gezondheid, zowel fysiek als mentaal.

Daarnaast ontvangt de werkgever (mits er voldoende deelnemers zijn) een geanonimiseerde overzichtsrapportage waarin gezondheidsontwikkeling binnen de organisatie benoemd worden.

Het PMO voldoet aan de actuele richtlijnen

Het PMO is ontwikkeld door experts op het gebied van preventief medisch onderzoek, Ehealth en Mentale Gezondheid. De screening is wetenschappelijk gevalideerd en we maken gebruik van de actuele richtlijnen van het WHO, RIVM en de Gezondheidsraad. Tevens voldoet het PMO aan de Arbowet (2018) en de Leidraad PMO van Werkenden van het NVAB.

Meten van mentale en fysieke balans

  • Wetenschappelijk gevalideerde screening op burnout, depressie en angst (meest voorkomende oorzaken van uitval door mentale aandoeningen)
  • Beinvloedbare Stress -en Energiebronnen op de werkvloer
  • Screening op BRAVO leefstijlgebieden (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding/Gewicht, Ontspanning)
  • Geïntegreerde screening van risico op Hart -en Vaatziekten
  • Screening op lichamelijke klachten die samenhangen met computer werkzaamheden en stress

Geïntegreerd binnen onze andere dienstverlening

Na het PMO is onze Mentale Helpdesk direct beschikbaar om medewerkers met vragen naar de juiste zelfhulp tools te verwijzen. Daarnaast staan ervaren psychologen klaar voor behandeling of begeleiding bij het voorkomen van uitval. Hiervoor gebruiken wij geen dure vervolgtrajecten, maar One Session Therapy interventies.

Meer informatie?

Gezonde medewerkers, een optimaal functionerend team en een positief werkklimaat: met The Mental Move maak jij je organisatie klaar voor de toekomst.

Meer weten? We laten je graag zien hoe mentale back-up er in de praktijk uitziet. Vul het formulier in en we nemen contact met je op!

    Ik ontvang graag de nieuwsbrief van The Mental Move.